Voor geld, en glorie!

We schrijven het jaar 1374. De Compagnie van Cranenburgh trekt door stad en land om hun expertise in de krijgskunsten te verkopen aan de hoogste bieder. Onder hun strijdkreet ‘Voor geld, en glorie!’ trekken zij ten strijde. De kanonniers jagen de vijand op de vlucht met hun gebulder, nog terwijl deze gedecimeerd wordt door de boogschutters die hen onophoudelijk bestoken met pijlen. De dapperen die weerstand bieden worden genadeloos neergemaaid door de piekeniers die in ordelijke linie op hen af komen. Er wordt echter niet altijd gevochten, dus waar de compagnie neerstrijkt is ook hun tentenkamp te vinden waar zij kunnen bijkomen van de strijd onder het genot van drank en spijs. Deze wordt verzorgd door de kookploeg die bestaat uit zowel strijders als kampvolgers.

Strijders bestormen het publiek

Heden

Samen koken boven het vuur

De Compagnie van Cranenburgh bestaat uit mensen uit het hele land en van alle leeftijden, die op evenementen samenkomen om het soldatenleven in 14e-eeuws Holland uit te beelden. Wij re-enacten (re-enact = heropvoeren) zowel de strijd als het kampleven. Ons doel is om de middeleeuwen zo goed mogelijk tot leven te laten komen. Daarom doen wij ook veel onderzoek en wisselen we informatie uit met andere groepen en historici over o.a. eten, kleding, wapens, vechttechnieken en nog veel meer. Op evenementen dragen wij onze kennis graag over door middel van uitleg in het kamp of een wapendemonstratie. Met onze mobiele veldversterking, de ‘Cranenburght’, kunnen we zelfs een heuse kasteelbelegering uitbeelden samen met de andere re-enactmentgroepen op het evenement.